February 5, 2021
56 / 100

Google กำลังเรียกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ Google Ads ได้ประกาศว่าตัวแก้ไขการจับคู่แบบกว้าง (BMM) จะยุติลงและครอบคลุมด้วยการจับคู่แบบวลีที่ขยายออกพร้อมการรับส่งข้อมูลและการสนับสนุนสำหรับ BMM เพื่อสิ้นสุด

ที่มา

https://www.adzooma.com/blog/google-to-phase-out-broad-match-modifier/

About the Author Pollapat Jampeeklang

ธนคุณ จำปีกลาง ครับ จบวิศวฯคอม แต่หลงรักการตลาดออนไลน์ | อาชีพหลักคือขายสินค้าออนไลน์ เทคนิคที่ใช้มาตลอด 5 ปีคือ Conversion Ads | เวลาว่างชอบเขียนบทความ แชร์ประสบการณ์การทำงาน

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

Book [Your Subject] Class!

Your first class is 100% free. Click the button below to get started!

>