Google Ads คือ บริการโฆษณาออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ Google พัฒนาขึ้นมาเอง โดยอาศัยความ “ใหญ่” ของเครือข่าย Google (Google Network) ให้เป็นประโยชน์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อเก่าคือ ...

​Read More